Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  over ons:
  » impress & powerPoint
  » ons DOEL
  » voorgeschiedenis
  » akte van oprichting
  » het bestuur
  » ANBI status
  » beleidsplannen
  » jaarverslagen
  » begrotingen
  » nieuwsbrieven
  » KvK gegevens
  » Publiciteit rond ons werkVoorgeschiedenis

Voordat Stichting Witte Mus in 2009 opgericht werd, is er 12 jaar lang eerst gehobbied en later gewerkt met huismussen.

Stichting Witte Mus bestaat pas sinds 14 oktober 2009.
De eerste bestuurders ervan zijn mevrouw E.F. Karman (voorzitter), de heer C.H.A. Keyer (algemeen bestuurslid) en de heer F.T. van der Veek (penningmeester/secretaris).

Twee van de bestuurders hebben een 11 jarige staat van "dienstbaarheid aan de huismus" onder hun riem, waarin vele oplossingen zijn gezocht en gevonden. Met als resultaat een (in volkomen vrijheid levende) grote groep huismussen, die al een aantal jaren lang drie seizoenen van het jaar uit honderden individuen bestaat; waarvan de meeste broedparen 4 nesten per jaar doen uitvliegen en waarvan de jongen ieder jaar uitzwermen over een groter gebied.

Anno 2009 waren er meer dan 60 broedparen geteld, die ieder dat jaar minimaal 3 nesten van 4 of meer jongen hebben doen uitvliegen. Dat brengt de aanwas van dat jaar op minimaal 720 huismussen, ware het niet dat er sperwers, ransuilen, eksters, kauwen, vlaamse gaaien en andere rovende vogels zijn geweest, die ook jongen hadden en die voor het groot brengen ervan de huismus als voedsel nodig gehad hebben. Sinds de winter van 2010 kunnen we hier een kerkuil aan toevoegen.

Met het ondersteunen van de huismus zoals dat op het erf van de Stichting gebeurd, worden dus ook diverse roofvogel soorten geholpen, maar dat is niet het primaire doel van Stichting Witte Mus.

Terugblik

Februari 1997; twee van de bestuurders van de huidige Stichting Witte Mus verhuizen van Amsterdam naar Andijk, en wel naar Dijkweg 162, aan het IJsselmeer. Dat voorjaar is er een muggenplaag.

In de winter van 1997 naar 1998 werden daar, voor het eerst, de enkele aanwezige huismussen bij gevoerd, zodat die 's zomers konden helpen met de muggenplaag.

In 1998 werd een begin gemaakt met het ontwikkelen van een dier- en vogelvriendelijke tuin. Daarbij zijn ook twee vijvertjes voor salamanders, kikkers en padden aangelegd, waarvan 1 diep genoeg voor kikkers om te overwinteren.

In de zomer van 1999 werd besloten om 's zomers de huismussen ook te blijven voeren omdat de populatie al te groot bleek voor de hoeveelheid beschikbare muggen. De tuin produceerde nog niet voldoende zaden. Relaties met handelaren in vogelvoer werden in de loop der er op volgende jaren gelegd.

Omstreeks het jaar 2000 werd het achtererf afgesloten -met schutting en kippengaasvoor katten. Het gevolg was dat de huismussen veel levensruimte kregen in dat deel van de tuin, waar ze volop gebruik van maakten.

In 2001 bleken er te weinig slaapplaatsen voor de huismussen te zijn. Daarom extra klimop tegen een 4 meter hoge muur geleidt. Ook werden de meters hoge gwoekerendeh bamboes als korenschoven bij elkaar gebonden zodat mussen ook daar beschut in zouden kunnen slapen.

Rond 2002 verscheen de eerste sperwer in de achtertuin. Het was een vrouwtje. Vanaf dat jaar is het erf niet meer zonder sperwers geweest.

In de herfst van 2003 waren de grote herfstzwermen van huismussen voor het eerst zichtbaar rond ons erf. In de jaren daarna werd dat fenomeen een toeristische attractie.

In 2004 werden er vogels vergiftigd, waarschijnlijk was de actie gericht op turkse tortelduiven. In dat jaar zijn er zeer veel zieke en dode huismussen gevonden.

In dat zelfde jaar hebben de huidige bestuurders daarom voor het eerst werk gemaakt van de bescherming van ghunh populatie huismussen, door de Algemene Inspectie Dienst, onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en vogelopvang De Bonte Piet in te schakelen bij het opsporen van de veroorzaker en het oplossen van dit probleem. Het is niet gelukt de schuldige te vinden, maar door de publiciteit is het na dat jaar niet meer voor gekomen.

In 2004 werd in Andijk een grond-voerkooi ontwikkelt om grotere vogels bij het mussenvoer vandaan te houden; een kooi van gaaspanelen met maaswijdten van 5 bij 5 centimeter. Die maaswijdte is precies groot genoeg voor mussen, om naar believen in en uit de kooi te gaan. Grond-voerkooi van 1m 20 vierkant waar huismussen naar believen vanaf de bovenkant door het gaas naar binnen duikelden en langs zijkanten weer vertrokken.

In de zomer van 2005 werden zelfgemaakte verkeersborden geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor roekeloze jonge huismussen, die al te enthousiast de weg op fladderden, achter vliegmieren aan, met 9 doden in 1 week tot gevolg. Het werkte uitstekend; er waren vanaf dat moment 's morgens en 's avonds geen dode musjes meer op straat te vinden.

In de zomer van 2005 werd een witte mus geboren en groot gebracht door huismus ouders. Hij of zij heeft zich tot en met 2008 regelmatig laten zien.

In november 2005 verscheen, naar aanleiding van de dominomus, een uitgebreid artikel in het Noord Hollands Dagblad over de populatie huismussen op het erf waar later Stichting Witte Mus gevestigd zou worden.

In 2006 werd een boom-voerkooi ontwikkeld, om ook muizen van het mussenvoer af te houden. Van hetzelfde gaas als de grond-voerkooi, en gaandeweg met steeds grotere diameter voor de veiligheid van de in de kooi fouragerende mussen; de snavels van kauwen zijn lang.

Eveneens in 2006 werd een pad van scherp zand aangelegd, waardoor de mussen bij droog weer hun zandbad en maag-steentjes ter beschikking hadden.

In 2007 werd een zieke ransuil met hulp van een lokale dierenarts opgevangen en uiteindelijk in slaap gebracht; ook die bleek haar jachtterrein boven het erf van Stichting Witte Mus te hebben gehad.

In de herfst van 2008 bleek een van de jonge vrouwtjes huismussen een veel te lang uitgroeiende bovensnavel te krijgen. Ze had het er moeilijk mee en we hebben haar het volgende voorjaar ook niet meer gezien. De snavelvervorming bij huismussen bleek vaker te zijn voor gekomen en zelfs al een naam te hebben; Pinokkio.

In 2008 werd besloten dat de populatie huismussen te groot werd voor twee personen om te onderhouden en werd contact gezocht met financiers. Het Dinamo Fonds is de eerste geweest die financiering (onder voorwaarden) toe zegde; van de oprichting van de stichting.

In 2009 werden domeinnamen gereserveerd voor de op te richten Stichting Witte Mus en voor een bijbehorend forum over huismussen.

In 2009 werd een voorlopige website voor Stichting Witte Mus ondergebracht op http://www.stolpje.nl/wittemus .

In 2009 werden 6 mussenpotten (uit Belgie) op 4 meter hoogte op gehangen, nadat er in 2008 verschillende jongen op de grond waren gevonden; blijkbaar door een tekort aan nesten.

In 2009 werd een blog gestart waarop vrijwel dagelijks wordt bij gehouden hoe het de populatie huismussen vergaat; wittemus.natuurlog.nl , in 2011 verhuisd naar huismussenblog.nl.

In 2009 werd een camera-objectief aan geschaft waarmee foto's van grotere afstand genomen kunnen worden van de huismus-populatie. Een deel van deze foto's is op het blog http://wittemus.natuurlog.nl te zien.

In 2009 werd tevens een youTube kanaal aangemaakt voor de op te richten stichting Witte Mus; http://www.youtube.com/user/stichtingWitteMus . Hier zijn korte video's te zien die met een foto-toestel zijn gemaakt.

In 2009 werd een begin gemaakt met een voerkooi van 1 meter 80 in het vierkant. Dit project loopt nog.

In 2009 werd contact gezocht met gelijk gezinden, nog mondjesmaat, maar een ervan is toch niet de geringste waar inmiddels regelmatig contact is, namelijk Kees Heij, de mussenprofessor van Nederland.

Een begin werd eveneens in 2009 gemaakt met het maken van afspraken over het ontsluiten van de archieven van huismus-onderzoeken, verzameld door Kees Heij.

Op 14 oktober 2009 werd Stichting Witte Mus opgericht. Met als eerste bestuurders mevrouw E.F. Karman, de heer C.H.A. Keyer en de heer F.T. van der Veek.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates