Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  over ons:
  impress & powerPoint
  ons DOEL
  voorgeschiedenis
  akte van oprichting
  het bestuur
  ANBI status
  beleidsplannen
  jaarverslagen
  begrotingen
  nieuwsbrieven
  KvK gegevens
  Publiciteit rond ons werkPubliciteit rond ons werk

Stichting Witte Mus was al jaren voor de oprichting in de publiciteit, en sindsdien vaker.PiepVandaag
Op 06 juni 2016

Isolatiedaken ten koste van huismus

Citaat:
"Dat milieu en dierenwelzijn niet altijd samen gaan bewijst een nieuw wetsvoorstel omtrent de Energieprestatievergoeding (EPV). De huismus is dit keer de klos."

Citaat:
"Het probleem
In het kader van energietransitie is er op grote schaal isolatie nodig aan bestaande bebouwing. En in en op deze bestaande bebouwing hebben huismussen hun nesten. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Liset Karman van HuismusBescherming Nederland snapt niet waarom niet.

"De Flora- en faunawet is sluitend wat betreft dit onderwerp. De mus is een beschermde soort en mag niet gedood worden en verblijfplaatsen [aanvulling: die van essentieel belang zijn voor het broedsucces en de overleving van de lokale populatie] mogen bijvoorbeeld niet beschadigd of verstoord worden. Maar toch wordt daar niet naar gehandeld. Als een woningcorporatie werkzaamheden aan een dak wil gaan uitvoeren, weet ze vaak niet dat er mussen leven. Een corporatie heeft bijvoorbeeld wel onkruidinspecteurs, maar geen musseninspecteurs. Pas als een bewoner meldt dat er mussen op zijn dak leven, zijn ze officieel op de hoogte en moeten ze zich houden aan die wet. Als het al zover is dat een aannemer opdracht krijgt om werk aan een dak te gaan uitvoeren en hij ziet dat daar mussen leven, wordt er alsnog niets mee gedaan. Het is niet zijn verantwoording." "

Deventer TV
Op 02 mei 2016
Groen aanpakken achterkant station - Deventer

ProRail wil graag groenbeheer plegen.
Bewoners vrezen kaalslag die ten koste van hun Huismussen zal gaan.


HuismusBeschermingNederland (geuzennaam Stichting Witte Mus) komt de situatie bekijken. Inderdaad is de strook, hoe nietig ook, door de aanwezige bramen van essentieel belang voor de Huismussen.
Dus wordt ProRail benaderd om vervolgens in gesprek te gaan over oplossingen.

Wordt nog vervolgd.
Rapport wordt opgemaakt.

PiepVandaag
Op 20 juli 2015 in de serie Goed Nieuws Voor Dieren, #GNVD:
Toobie Huismus gered

Ondanks weigering van dierenarts en vogelopvang omgeving Zwolle, die beweren dat een dergelijke vogel geen twee dagen in leven zou blijven, houden Lucia en Margot vol. En zo krijgt Toobie alsnog een kans op leven. Van Huismusbescherming Nederland, Stichting Witte Mus, namelijk.

Met in de reacties gedetailleerde tips voor mensen die dergelijke jonge, kale, vogeltjes aan treffen en hen een goede kans op leven willen geven.


PRORAIL versus de buurt
onder leiding van Yvonne van de Vrande.
10 november 2014
Met hulp van bad-ass witte mussen ;-)


AANPAKKERS,
een programma van de NTR, tegenwoordig NPO,
gemaakt door Frans Bromet.

In de eerste serie (2010), vijfde aflevering (22 november) (<= klik! ), zijn de huismussen van Stichting Witte Mus aan de beurt. (Okee okee: Liset Karman is aan de beurt. Als "aanpakker" die niet gaat zitten wachten tot een ander iets doet. )

RTV-NH: 13 augustus 2010

Vrouw biedt hangplek aan de huismus
NRC next, Gerard van Westerloo, januari 2010
over de huismussenkolonie van Stichting Witte Mus,
uit "Het gekwetter verstomt" .
<= KLIK ! =>

De huismus

De allermooiste mussenkolonie die ik ooit gezien heb, tref ik aan in de geheel op musbewoning ingerichte tuin van Liset Karman in Andijk. Het waait die dag verschrikkelijk, een storm raast over het IJsselmeer naar de kust. Liset Karman slaat iets warms om zichzelf en om mij heen en leidt me rond door haar tuin. Naast het keukenraam heeft ze drie kooien gebouwd met gaas dat ruimte genoeg laat aan de mus om in en uit te vliegen, maar dat de sperwer, mussendoder nummer één, op afstand houdt. In die kooi tjilpen de mussen haar en mij de oren van het hoofd. Ernaast staan bijeengebonden bamboestammetjes waar de mussen ook graag in huizen. Onder de oudhollandse dakpannen krioelt het van de nesten. Zo ook in tegen de zijgevel aangebrachte mussenpotten.
Later aan tafel ... (lees verder)
Noord Hollands Dagblad, Eric Molenaar, november 2005
naar aanleiding van DE "domino mus",
over de huismussenkolonie van Stichting Witte Mus.


Broeinest van mussen in Andijker tuin

Hoezo zeldzaam ? In de wilde tuin van Dijkweg 162 in Andijk zijn complete struiken zwaar van de mussen. Liset Karman schudt nog maar eens wat zaad op het pad. De schuwe vogeltjes landen massaal, om bij het minste of geringste geluid weer weg te wolken.

"Nu zijn het twee of drie zakken van 25 kilo per week, maar soms, na een geboorte-explosie, gaat er wel een zak per dag door heen. Tieneneenhalve euro per stuk. Ik zeg wel eens voor de gein dat we subsidie kunnen aanvragen nu de mus op de rode lijst is gekomen."
Nee, in Andijk is weinig te merken dat de mus tegenwoordig als bedreigde diersoort is aangemerkt.
De Passer domesticus staat op de Rode lijst van broedvogels, doordat er zowel in verstedelijkte gebieden als op het verstrakte platteland ... (lees verder)
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates