Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  over ons:
  impress & powerPoint
  ons DOEL
  voorgeschiedenis
  akte van oprichting
  het bestuur
  ANBI status
  beleidsplannen
  jaarverslagen
  begrotingen
  nieuwsbrieven
  KvK gegevens
  Publiciteit rond ons werkAkte van Oprichting

De statuten of Akte van oprichting van Stichting Witte mus.2009: De originele oprichtingsakte uit 2009 is via de link in deze tekst te downloaden.

De akte is op 14 oktober 2009 om 10:30 uur ten kantore van Allen & Overy LLP notarissen ondertekend door Cees, Frans en Liset als eerste bestuurders van de Stichting ter bescherming van de Huismus.

Met alle voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-status is terdege rekening gehouden bij het opstellen van deze statuten.


2017: De gewijzigde statuten uit 2017 zijn via de link in deze tekst te downloaden.
Het betrof een naamswijziging van Stichting Witte Mus, naar Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus, en een aanpassing aan nieuwe ANBI-voorwaarden.
De naamswijziging was nodig om verwarring te verwijderen:
Er bleken te veel Stichtingen de woorden Witte Mus in de naam te dragen.
De één was een vogelkwekersvereniging, de ander was gelieerd aan RaRa.

De akte is op 14 oktober 2009 om 10:30 uur ten kantore van Allen & Overy LLP notarissen ondertekend door Cees, Frans en Liset als eerste bestuurders van de Stichting ter bescherming van de Huismus.

Met alle voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-status is terdege rekening gehouden bij het opstellen van deze statuten.


2018: Het document met de gewijzigde statuten, aangepast op het voeren van juridische procedures, is via de link in deze regel tekst downloaden.

Het wijzigingsbesluit is op 14 januari 2018 ondertekend door alle drie de bestuursleden, en de machtiging voor het notariskantoor eveneens.
Daarna heeft één van de kandidaat notarissen van Klein Binnenkade Notarissen de statutenwijziging namens de bestuursleden ondertekend.
Dit is op ... januari 2018 ten kantore van Klein Binnenkade Notarissen, voltrokken.

Deze constructie (machtiging van kandidaat notaris) was mogelijk omdat de identiteit van alle bestuursleden al eerder door Klein Binnenkade Notarissen was vastgesteld. Er is voor gekozen om één en ander zo snel mogelijk te laten passeren, en zodoende het risico te verkleinen dat een (op dat moment nog in te dienen) beroepschrift niet-ontvankelijk zou kunnen worden verklaard omwille van statuten die uitgelegd konden worden als ware het voeren van een juridische procedure uitgesloten als middel om het doel (huismusbescherming) te bereiken.

Met alle voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-status en de mogelijkheden voor het -in uiterste geval- voeren van juridische procedures, is terdege rekening gehouden bij het opstellen van deze statuten.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates